Tomax Paoli was deel van de Amerikaanse 6 inch actiefiguren in de speelgoedlijn G.I. Joe Classified Series en verkrijgbaar in de loop van 2022. Tomax Paoli heeft het nummer 44 gekregen en werd vergezeld van een compleet nieuw artwork, het werk van Valentina Remenar. In tegenstelling tot de vintage uitgave van 1985 werd Tomax niet samen met Xamot verkocht.

Multimedia

Valentina Remenar BoxArt