Torashi is een 3.75 inch o-ring figuur in de speelgoedlijn The Legend of the Hidden Force, een Kickstarter project welke 26 maart 2022 van start ging. Torashi was onderdeel van serie 1, Warriors of the Hidden Force.

Serie 1 bevat Shinobi, Torashi, Kusa, Furi, Raiju en Kyanshii, een 6-pack van deze figuren, een 3-pack met Kyanshii zombies en accessoirepakket 1. Hiernaast waren ook serie 2, serie 3 en serie 4 onderdeel van dit Kickstarter project, een samenwerking van Whiskey Jack Toys en Chadmatted.

Een los figuur kost 22,- US Dollar, de serie van 6 figuren $ 120,-. Het 3-pack kost $ 60,- en $ 22,- voor de accessoires.

Torashi is een vertrouweling van Shinobi, het hoofdpersonage in het verhaal. Hieronder kun je zijn bio lezen en foto's bekijken van verschillende fases van de ontwikkeling van dit figuur. Als er meer informatie vrijkomt of er Toy photography op sociale media verschijnt, zal ik dat hier toevoegen.

Bio en Renders

Torashi

(Series 1)

The original English text can be found beneath the series 1 image.

Tijger Ninja
Seichi Clan
Wapens: Twee Tekko-Kagi

Torashi, de tijgerninja van de Seichi-clan, is moedig, betrouwbaar, geweldig onder druk en zeer loyaal aan zijn uitverkorenen, ondanks dat hij koppig en opvliegend is en de meeste buitenstaanders wantrouwt. Hierdoor duurde het jaren voordat hij warm liep voor de kinderen van de Sabo Clan.

Torashi denkt diep na voordat hij zich ergens toe verbindt. Hij is hyperanalytisch wanneer hem wordt gevraagd om mee te wegen of een mening te geven. In de meeste situaties zal hij de tijd nemen om voor iedereen de beste handelwijze te bepalen. Maar bij gevaar komt hij snel in actie, vooral als het om zijn hechte vriendengroep gaat. Als Torashi zich echter eenmaal heeft gecommitteerd, is het onmogelijk om van gedachten te veranderen.

Hij is terughoudend om mensen dichtbij te laten komen uit angst om in de steek gelaten te worden, iets wat hij pertinent verborgen wil houden. Hij staat ongelooflijk dicht bij zijn "streak" (tijgerroedel), die bestaat uit Shinobi, Torashi, Kusa, Monomi en Kuno, ook al is hij een beetje een buitenstaander. Hij is de enige die niet van de Sabo-clan is en ook de enige blanke van het peloton - ook al is hij geboren in en heeft hij Japan (of Horai trouwens) nooit verlaten. Zijn vrienden zijn zijn reddingslijn en letterlijk het enige waar hij om geeft.

Kickstarter:

Warriors of the Hidden Force

Torashi (Tijgerachtig). Tijgertechniek Ninja, Seichi Clan.

De felle en loyale vertrouweling van Shinobi's is een (Tiger) Force om rekening mee te houden.

Inclusief: 2x Tekko-Kagi.

Paintmaster:

Hier is de paint master voor Legends of the Hidden Force Series 1, Warriors of the Hidden Force - Torashi. Bobby Hattrick schilderde Torashi behalve de tijger strepen, die werden door Matthew geschilderd. Chad Ghost schilderde de ogen van alle figuren, dus ook van Torashi. 

First Look:

First look van Torashi, Hebi-Gi, Master Ne, Tori, Kusa, Shujin, en Shinobi. Deze paint masters stonden ter display, voor het eerst, tijdens de toy show in Victoria BC 2022.

Nog een van Shinobi's vertrouwelingen, de uitbundige en weloverwogen Torashi!

Torashi (Series 1)

Tiger Ninja
Seichi Clan
Weapons: Dual Tekko-Kagi

Torashi, the tiger ninja of the Seichi Clan, is courageous, reliable, great under pressure, and fiercely loyal to his chosen few despite being stubborn, short-tempered, and mistrusting of most outsiders. Because of this, it took years for him to warm to the kids of Sabo Clan.

Torashi thinks deeply before committing to anything. He is hyper-analytical when asked to weigh in or give an opinion. In most situations he will take his time to determine the best course of action for everyone. Yet, in the face of danger, he is quick to take action, especially when it comes to his close-knit group of friends. However, once Torashi has committed, it is impossible to change his mind.

He is reluctant to let people get close due to a fear of abandonment, something he is insistent on keeping hidden. He is incredibly close to his “streak” (tiger pack), which consists of ShinobiTorashiKusaMonomi, and Kuno, even though a bit of an outsider. He is the only one not from the Sabo Clan and also the only caucasian of the pack – even though he was born in and has never left Japan (or Horai for that matter). His friends are his lifeline and literally the only thing he cares about.

Kickstarter:

Warriors of the Hidden Force

Torashi (Tiger-like). Tiger Technique Ninja, Seichi Clan.

The fierce and loyal confidant of Shinobi's is a (Tiger) Force to be reckoned with.

Includes: 2x Tekko-Kagi.