Update G.I. Joe Photography Month/ Fotografie Maand

Gepubliceerd op 2 augustus 2020 om 20:42

Update G.I. Joe Photography Month

Sometimes things go down on one's own success. We would like to prevent this for the G.I. Joe Photography Month, even though the month of July has now passed. Because even though there are only 3 interviews online, there are still a lot of interviews in the pipeline. The cooperation of the artists was overwhelming. Seriously overwhelming...

We had sent the question for an interview with photos to various artists and received almost solely positive responses! Much more than we initially expected. This meant a storm of communication. Sending the interviews, receiving the answers, answering questions, sorting the photos, translating the texts, posting them online and so on ... An amount of work that we had not estimated so intensively.

In addition, the interviews started with a few standard questions, but during the process it gradually expanded and became more extensive. This also meant more communication. Very cool and of great added value for the interviews, but this way it would never fit into July! Because ordinary life in this Corona time also got an unexpected turn, things went completely differently than had been anticipated.

All this means a number of things. First of all, we will certainly publish all other interviews and we will spread this over coming months. So every coming month will be a G.I. Joe Photography Month!

The content of the interviews will generally be more extensive than the 3 current interviews that are currently online. We hope that this will contribute to the quality and that it will be appreciated by both the artists and the readers of the interviews.

And all interviews will be bundled into a free digital book, a PDF, which will be available for download in 2021! In our estimation, this will be a unique time document covering a period of G.I. Joe Photography that will register a scene as it was experienced in 2020!!!

So brace yourself, on GIJoe.nl the rest of 2020 will be dominated by G.I. Joe Photography. We will start publishing new interviews in the coming weeks and will expand this week after week in the coming months. The icing on the cake is the free digital book in 2021!!!

We are really looking forward to it, hopefully you too!

Yo Joe!!!

_______________________________

 

Update G.I. Joe fotografie maand

Soms gaat iets ten onder aan het eigen succes. Dit willen we voor de G.I. Joe fotografie maand graag voorkomen, ondanks dat de maand juli inmiddels is verstreken. Want ondanks dat er pas 3 interviews online staan zijn er nog een flinke lading interviews die in de steigers staan. De medewerking van de kunstenaars was overweldigend. Serieus overweldigend...

We hadden de vraag voor een interview met foto's uitgezet naar verschillende artiesten en kregen goed en wel louter een positieve reactie! Veel meer dan we initieel hadden verwacht. Dit betekende een storm aan communicatie. Het opsturen van de interviews, het ontvangen van de antwoorden, het beantwoorden van vragen, het sorteren van de foto's, het vertalen van de teksten, het online plaatsen en zo meer... Een berg werk die we niet zo intensief hadden ingeschat.

Dan komt daar ook nog eens bij dat de interviews begonnen met een paar standaard vragen maar tijdens het proces beetje bij beetje meer de diepte in ging en uitgebreider werd. Ook dit betekende weer meer communicatie. Heel tof en van grote meerwaarde voor de interviews, maar op deze manier ging dit nooit meer in de maand juli passen! Doordat het gewone leven in deze Coronatijd ook nog eens een aparte wending kreeg liep het geheel anders dan van te voren was voorzien.

Dit alles betekent een aantal dingen. Allereerst gaan we zeker alle andere interviews nog publiceren en dat gaan we uitsmeren over de komende maanden. Dus iedere komende maand zal een G.I. Joe fotografie maand worden!

De inhoud van de interviews zal over het algemeen uitgebreider zijn dan de 3 huidige interviews die online staan. We hopen dat dit zal bijdragen aan de kwaliteit en dat dit gewaardeerd wordt door zowel de artiesten als de lezers van de interviews.

En alle interviews zullen worden gebundeld tot een gratis digitaal boek, een PDF, wat in 2021 te downloaden zal zijn! Naar onze inschatting zal dit een uniek tijdsdocument zijn welke een periode van G.I. Joe fotografie zal registreren zoals deze scène in 2020 te beleven was!!!

Dus zet je schrap, op GIJoe.nl zal de rest van 2020 voor een belangrijk deel in het teken staan van de G.I. Joe fotografie. We beginnen de komende weken met nieuwe interviews en zullen dit de komende maanden week na week uitbreiden. Als kers op de taart volgt dan nog het gratis digitale boek in 2021!!!

Wij hebben er enorm veel zin in, jullie hopelijk ook!

Yo Joe!!!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.